Ridhallsbygget

Var placerar man ett ridhus när man bor mitt i en by och marken runt gården behövs för hagar. Funderingar fanns i flera år innan vi kom på var vi ville ha det. Vårt ridhus är byggt på lika delar skogsmark och kärr! Markarbete började redan hösten 2007, då vi avverkade skogen på platsen. Massor av timmar i grävmaskinen har det sedan blivit. Mest har Rune flyttat massor av jord och sten. Jättestenar och en liten ås behövde också grävas ner och hyvlas av. Spränga fick vi göra i två omgångar och sedan behövde allt "ligga till" sig över en vinter. Under tiden pågick upphandlingen av lämpligt ridhus och jag hade tidigt fastnat för Cover-all hallen pga dess "mjuka" värden såsom ljus, tysthet och det behagliga klimatet både vinter och sommar. Mot det stod argumentet för hållbarhet. Vi vill ju gärna bygga hus som ska stå i minst 100 år! I september 2010 började vi lägga ut singel för att gjuta formen på och i början av oktober restes hallen. Stallavdelningen kommer att byggas under vintern 2011.

Fällning av träd
Sprängning
Formen för sockeln
Mycket betong gick åt
Bågarna kommer upp

…och pådragen
Infästning
Öppna gaveln där stallet ska vara
Sargbygge
Gjutning av stalldelen
Blivande sadelkammarhörnet.
Frida målar mellanväggar.

Flyttning av sten
Tillverkning av armeringskorgar
Gjutning med pumpbil
Hallen anländer från Tyskland
Duken är utlagd

Gaveln
I morgonsolen
Vacker vy med solnedgången
2 000 löpmeter spontat virke gick åt.
Claes och Anders monterar första stolpen.
Lite rörigt!
Det börjar ta sig...