Hanna Engström

Sitskonstnär

Hanna, som driver Gotlands Ridakademi, är en fantastisk inspirerande och mycket uppskattad instruktör i flera europeiska länder. Hon har en förmåga att se den minsta detalj i ridningen och har utvecklat ett program för att förbättra ryttarens sits.

Några av hennes deviser:

  • Att höja ryttarens kunskapsnivå så att ridningen kan ske för nöjes skull utan att hästens kropp eller glädje blir överbelastad eller skadad.
  • Att tekniken blir så god att den övergår till konst oavsett nivå då tekniken även på lägre nivå kan vara så pass hög att konst uppstår ur kommunikationen mellan häst och ryttare.
  • Att ridning kan bedrivas på lika villkor mellan häst och ryttare utan att någon av parterna blir utnyttjade. Alltså att ett samförstånd mellan dem uppstår.
  • Att alltid vara öppen för nytänkande och modern forskning inom tex. Biomekanik för att lära mig mera om hur hästen fungerar.
  • Att inom detta forum få människosjälen att växa så att människan får förmågan att ta bättre hand om sin häst.
  • Att ha trevligt i vardagen tillsammans med mina hästar och ha en nyfikenhet inför möten mellan individer.

För Hanna kan man även arbeta med sin unghäst, med långa tyglar eller markarbete. Som fotfolk, dvs åskådare, får du ut mycket av hennes lektioner.

Vi har förmånen att få hit Hanna ett par gånger om året för kurser.
Läs mer under kurser/clinics